Karabük Tarihi Eserleri                  

 

 

 

Karabük ::

Karabük Tarihi ::

Karabük Tarihi Eserleri ::

Karabük Doğal Güzellikleri ::

Karabük Yaylaları ::

Karabük Müzeleri ::

Karabük Yemekleri ::

Karabük Festivalleri ::

Karabük Ulaşım ::

Karabük Foto Galeri ::

   

 

Safranbolu
Karabük ilinin en büyük ve gelişmiş ilçesidir.  Klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan tarihî evleri ile ünlü olan şehir, bu özelliği sayesinde 17 Aralık 1994 tarihinden beri Türkiye'de Dünya Miras Listesi'nde yer alan 9 kültürel varlıktan biridir ve turistik ilgi çekmektedir.Safranbolu ismini, bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan alır.
Safranbolu coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca idari ve ticari bir merkez olmuştur. 2000 nüfus sayımına göre nüfusu 47.257'dir.
Tarihte Paflagonya olarak adlandırılan bölgede bulunur ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Türkler tarafından kesin olarak alınışı 1196 yılındadır. Osmanlı zamanında 17. yüzyılda İstanbul-Sinop yolu üzerinde olması nedeniyle tarihteki en önemli dönemini yaşamıştır.

Hadrianapolis Antik Kenti

Handrianapolis bir İlk Çağ kentciğidir. Helenistik Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde kent yaşamını sürdürmüştür. En önemli dönemi Bizans Çağıdır. 8. YY'da Bizans İmparatorluğu amcasına İzatifen Bitinyadan Ereğli(Helaklia Pontik bölünüp eyalet yapma eyalete bağlı 6 kentten birisi Handrianapolis olmuş. Eyalet döneminde Handrianapolis Psikoposluk(ilahiyet) merkezi olmuştur Kültür Bakanlığının yaptığı kazı bu dönemde yapılan Kilisede devam etmektedir. Zemin çağının zengin mozaik ve fresko örneklerine rastlanmaktadır.

Fresko: Yaş zemin üzerine yapılan resim mozaik. Küçük parçaların bir araya getirilmesinden meydana gelir 2000 yıllık kalıntılar hızla çıkarılmaya devam edilmektedir. Eskiden beri yapılan kaçak kazılar nedeniyle Handrianapolis büyük zarar görmüştür. Bu kaçak kazılar yapılmasaydı belkide Türkiye'nin en büyük Antik Kenti, Açık Hava Tiyatrosu olabilirdi. Bu bölge değerlendirildiğinde Eskipazar bir turistik ilçe olabilir.

Kaya Mezarları

İlkçağ tarihinde Paflogonya olarak bilinen yörede saptanan 116 kaya mezarının büyük bir çoğunluğu Karabük ili ve çevresinde yer almaktadır. Bu mezarlar, M.S. II ve III yüzyıllara ait olup, Roma'lılar döneminden kalmadır. Ayrıca yörede Bizans döneminden kalma kaya mezarlarına rastlanılmaktadır.

Bunlar Eskipazar'ın batısında bulunan Hadrianapolis (Viranşehir) harabeleri içinde ve çevresinde yer alır. İki sıradan oluşan Delik Kaya Mezarları'nın boyutları 2x2x1 metre boyutlarında olup aralarında birer ölü sediri bulunur. Ovacık ilçesi Karakoyunlu Mahallesinde bulunan Lidya dönemine ait kral mezarı da önemlidir.

Asar Tepe
İmparator Caracalla (211-217) ve Diacletianus (284-305) ait heykel kaideleri, Zeus Kminsteros, Demeter, Artenis Ktatione Hermes kütleleri ile ilgili tapınak ve yazıtları ile mezar yazıtları bulunan Kimistene Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim yeri idi.

 

 

                          Lanse 2008 Copyright  design ghf