Şebinkarahisar Tarihi Eserleri                  

 

 

Şebinkarahisar ::

Şebinkarahisar Tarihi ::

Şebinkarahisar Tarihi Eserleri ::

Şebinkarahisar Yaylaları ::

Şebinkarahisar Müzeleri ::

Şebinkarahisar Yemekleri ::

Şebinkarahisar Ulaşım ::

Şebinkarahisar Foto Galeri ::

   

 

Şebinkarahisar Kalesi

İlçenin güneyinde bozalt bir tepe üzerinde yükselen kalenin ihtişamlı bir görünüşü vardır. Kalenin ne zaman yapıldığı belli değildir. Ancak Mengüç hükümdarı Fahrettin Behramşah'ın 1184 tarihinde kaleye ilaveler yaptığı ve savunma gücünü artırdığı bilinmektedir.

Kale dış ve iç diye iki kısma ayrılmaktadır. Dış kale duvarlarının büyük kısmı yıkılmıştır. Nispeten az eğilimli batı yamacındaki duvarlar esas itibariyle ayakta kalmış olup kale yapılarından biri bu kısımdadır. Meyilli olan kale içinde yer yer kayalara oyulmuş su sarnıçları göze çarpar. Kalenin içinde XX. Yüzyıl başlarına kadar ayakta kalabilen 70 kadar ev ve bir cami 1915 yılında baş gösteren Ermeni isyanı sırasında ve ondan sonraki dönemde yakılıp yıkılmıştır. Kitabesinin kim tarafından alındığı belli değildir.
Şehre hakim yüksek bir kaya kitlesi üzerine kurulmuştur. Şehirden 160 metre daha yüksektedir. Günümüzde yıkık durumda olan kalenin eski bölümü, sarp kayalar üzerine oturtulmuş batıdaki sekiz köşeli küçük kuledir.

Altıncı yüzyılda Bizans imparatoru Justinianus, 1201 yılında Mengücekoğullarından Behramşah kaleyi onartmış, genişletmişlerdir. Kale. iç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır ve dört katlıdır. Dış kalenin iki, iç kalenin bir kapısı vardır. Şehirden dış kaleye ulaşan yol eski özelliğini hala korumaktadır. Dış kalenin en önemli bölümü güneybatı köşesindeki "Kızlar Kalesi"dir Üçüncü katta kale beyinin camii bulunuyordu. Kalenin duvarları 50-60 metre yükseklikteydi. Üç kat demirden sağlam kapıları vardı. Kaleden aşağı gizli su yolları vardı. Bu yollardan savaşta yararlanılırdı. Uzun Hasan'ın Fatih Sultan Mehmed'e karşı bu kaleyi kullandığı söylenir.

Meryem Ana Manastırı

Şebinkarahisar'ın 11 kilometre doğusunda Kayadibi köyündedir. Köyün doğusunda yüksek kayalara oyulmuş manastır dört katlı, 32 odalıdır. Bazı kaynaklar manastırın 481-490 yılları arasında kurulduğunu belirtmektedir. Osmanlı döneminde en parlak dönemini yaşayan manastırın bugünkü kalıntıları 19. yüzyıldan kalmadır. Araştırmacılar ortaçağ manastırının yanarak yok olduğunu ve 19. yüzyılda yenilendiğini belirtmektedir.

Licese Kilisesi
Şaplıca Köyünün Licese mahallesinde yer alır. 1874 yılında inşa edilmiştir.

Asarcık Kilisesi

Yeni Giresun yolu üzerinde Şaplıca Köyünün Asarcık mahallesinde yer almaktadır. 1890 tarihinde inşa edilmiştir.

Fahreddin Behramşah Camii

Avutmuş Mahallesindedir. Onikinci yüzyıl sonunda Mengücekoğullarından Behramşah adına, oğlu Muzafferüddin Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Kubbeli olan caminin minaresi yıkıktır. Depremlerde ve I. Dünya savaşında bir kaç defa tahrip olan camii 1978 yılında tamir edilmiştir.

Fatih Camii

Şebinkarahisar'ın merkezinde bulunur ve şehrin en büyük camisidir. Geniş bir avlusu ve vardır ve üstü kurşunla kaplıdır. Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon seferi sırasında yaptırılmıştır.
İlk olarak ahşaptan yapıldığı kaydedilen camii iki kez yanmış, yeniden yapılmıştır. Ondokuzuncu yüzyıl sonunda yapılan 6 kubbeli camii 1939 depreminde hasar görmüş ve 1950 yıllarında onarılmıştır. Ermeni ve Rum isyanları sırasında da tahrip edilen ve saldırılara maruz kalan caminin duvarlarında mermi izlerini de görmek mümkündür.

Tamzara Camii
1900 yılında yapılmıştır ve Tamzara'dadır.

Kurşunlu Camii

Taş Mahallede, Kurşunlu semtindedir. Anadolu'nun klasik üslupta karakteristik cami şemasına uygun olarak yapılmıştır. Harime giriş kapısının kemer dilimleri içinde yer alan dört satırlık inşa kitabesine göre 1586 yılında yapılmıştır. 19 yüzyılda yapılan tamirle bu günkü görünümünü alan camii en son 1986 yılında onarılmıştır

Taşhanlar

Onyedinci yüzyılda Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kale ve Ortamahalle'ye giden yolun yanlarında taştan yapılmış iki bedestendir. bedestenlerin günümüzde doğu tarafta kalanlarının bir kısmının kalıntıları durmaktadır. Diğer taraftaki hanın olduğu yere yeni dükkanlar yapılmıştır. Taş Hanlar 1915-1939 yılları arasında hapishane olarak kullanılmış ve 1939 depreminde büyük hasar görmüştür.

Kadıoğlu Camii

Avutmuş'da bulunmaktadır. 1924 tarihinde Kırkköz mahallesinden Dikzade Hayri Efendi tarafından yaptırılmıştır.

 

 

                          Lanse 2008 Copyright  design ghf